TIN MỚI


Ngày đăng: 12/06/2023

Tổ chức Giải bóng đá mini hưởng ứng


Ngày đăng: 23/03/2023

Ngày hội chuyển đổi số


Ngày đăng: 15/03/2023

Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Khai thác các công trình thủy lợi nhằm mục đích tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế khác. (Xem chi tiết)

THƯ VIỆN ẢNH
CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Điều lệ (Xem chi tiết)
2. Báo cáo tài chính 2019 (Xem chi tiết)
3. Báo cáo tài chính 2020 (Xem chi tiết)
4. Báo cáo tài chính 2021 (Xem chi tiết)
5. Báo cáo tài chính 2022 (Xem chi tiết)