TIN ĐOÀN CƠ SỞ

Ngày hội chuyển đổi số

Ngày đăng: 23/03/2023
avatar Người đăng: Administrator
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Khai thác các công trình thủy lợi nhằm mục đích tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế khác. (Xem chi tiết)

THƯ VIỆN ẢNH
CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Điều lệ (Xem chi tiết)
2. Báo cáo tài chính 2019 (Xem chi tiết)
3. Báo cáo tài chính 2020 (Xem chi tiết)
4. Báo cáo tài chính 2021 (Xem chi tiết)