GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tên đơn vị
Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk
Biểu tượng Công ty
Trụ sở Công ty
251 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã số thuế
6000178717
Điện thoại
0262 385 7079
Website
http://thuyloidaklak.vn
Vài nét hoạt động doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Nhiệm vụ chính là cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Công ty được thành lập theo quyết định số 859/QĐ-UB ngày 21/12/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 10/11/2008.

Loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên; doanh nghiệp hoạt động công ích do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ

Ngành nghề kinh doanh

Công ty đã được Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000178717 với các nội dung và ngành nghề kinh doanh sau:
- Nuôi trồng thủy sản nội địa;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,...