LỊCH ĐIỀU TIẾT NƯỚC CHI NHÁNH KRÔNG PẮC

đến ngày :14/12/2018         Về trang chủ
Ngày C.nhật Tên hồ Từ ngày Yêu cầu vận hành File văn bản Khu vực điều tiết Cán bộ điều tiết Người gửi
  08/09/2014      thong bao xa lu khan thong bao dong tran.doc      Nguyễn Công Đức
  05/09/2014  Krông Búk Hạ  từ 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2014.   + Từ 7 giờ 30 ngày 05/09/2014 đến 7 giờ 30 ngày 08/09/2014 Công Trình Thuỷ Lợi Krông Búk Hạ sẽ đóng kín tràn xả lũ để Nhân dân vùng hạ du công trình thu hoạch nông sản (Nước qua tràn = 0 m3/s, trong vòng 72 giờ ) + Từ 7 giờ 30 ngày 08/09/2014 đến 7 giờ 30 ngày 13/09/2014 Công Trình Thuỷ Lợi Krông Búk Hạ sẽ điều tiết nước lũ qua tràn trở lại từ lưu lượng 20 m3/s. + Sau ngày 13/09/2014 Công Trình Thuỷ Lợi Krông Búk Hạ sẽ điều tiết nước lũ qua tràn với lưu lượng từ 20 m3/s lên đến 50 m3/s và có khả năng tăng lên đến 100 m3/s hoặc lớn hơn trong vòng 12 giờ để thông dòng chảy vùng hạ du (chống bồi lắng lòng sông, giảm ngập khi điều tiết lũ ). Đồng thời giảm dung tích nước trong hồ theo đúng quy trình vận hành Công trình Thuỷ Lợi Krông Búk Hạ đã được UBND Tỉnh ĐăkLăk ban hành ngày 22/11/2012. xalu_05-13-9.pdf  Vùng hạ du công trình Krông Búk hạ  Cán bộ trực theo dõi thực hiện, nắm bắt tình hình vùng hạ du báo cáo lãnh đạo kịp thời.  Nguyễn Công Đức
  27/08/2014  Hồ Krông Búk Hạ  Từ ngày 28/8 đến 31/8  Lúc 23h, ngày 26/8/2014, lưu lượng đỉnh lũ đến hồ là 202,01 m3/s. Để an toàn cho hồ, Ban Chỉ huy PCLB công trình Krông Búk Hạ quyết định xả lũ với lưu lượng 50m3/s trong 4 ngày từ 28/8 đến 31/8/2014 (theo thông báo số: 02/TB-BCHPCLB ngày 26/8/2014 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình Krông Búk Hạ)  Xả lũ hồ Krông Búk hạ. Vì vậy, công nhân trực các tuyến kênh, mương theo dõi tình hình để xử lý.    Nguyễn Công Đức