Tin Tức

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa - Khối thi đua số 8


Ngày đăng: 28/12/2022

Ngày 27/12/2022, Công ty TNHH MTV QLCT Thuỷ lợi Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8 trao tặng số tiền 95.000.000 đồng ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho Bà Đỗ Thị Huệ, hiện đang ở Thôn 3, xã Hoà Thuận. Một số hình ảnh:

Hình 1: Các đơn vị thuộc khối thi đua số 8 trao tặng số tiền ủng hộ

Hình 2: Các đơn vị thuộc khối thi đua số 8 trao tặng số tiền ủng hộ

TIN MỚI