Tin Đoàn Cơ Sở

Tổ chức học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên


Ngày đăng: 10/10/2022

          Sáng 10-10, tại Hội trường văn phòng Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi Đắk Lắk đã tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chương trình được sự tham gia của tất cả đoàn viên, thanh niên văn phòng.

          Thông qua các nội dung truyền đạt, nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề trong toàn đoàn, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạn phúc. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình hảnh:

Hình 1: Đoàn viên, thanh niên coi phim tài liệu về tư tưởng, đạo đức HCM

Hình 2: Đ/c Trần Thế Hải - Phó Bí thư đoàn Cơ sở đọc chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hình 3: Đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TIN MỚI