Chi đoàn khối văn phòng đã triển khai cuộc vận động

Chiều 20/6/2022 Chi đoàn khối văn phòng đã triển khai cuộc vận động " Thanh niên với văn hoá trên điạ bàn thành phố".


Hình ảnh: Thanh niên với văn hoá trên điạ bàn thành phố

Tất cả đoàn viên khối VP tích cực tham gia phong trào cạo giấy dán tại các trụ địa, dọn vệ sinh khuôn viên công ty tại địa điểm phường Tân lợi đẩy mạnh môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.


                                                   Hình ảnh: Thanh niên với văn hoá trên điạ bàn thành phố


TIN TỨC LIÊN QUAN