Đoàn cơ sở công ty kết hợp với cụm chi đoàn Lăk+ Cukuin+ Krông Bông tổ chức trồng cây tại văn phòng chi nhánh Thủy lợi Huyện Cưkuin.

“Ngày Chủ nhật xanh” nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hình: Hoạt động trồng cây hướng ứng ngày "Chủ nhật xanh"

Hình: Hoạt động trồng cây hướng ứng ngày "Chủ nhật xanh"

Nhân dịp kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/1931- 26/3/2022 và hưởng ứng "ngày chủ nhật xanh". Đoàn cơ sở công ty kết hợp với cụm chi đoàn Lăk+ Cukuin+ Krông Bông tổ chức trồng cây tại văn phòng chi nhánh Thủy lợi Huyện Cưkuin.


Hình: Hoạt động trồng cây hướng ứng ngày "Chủ nhật xanh"

Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ I năm 2022 được triển khai đồng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị với phương châm “Sáng tạo - thiết thực - an toàn - hiệu quả”.

TIN TỨC LIÊN QUAN