Thăm hỏi, động viên tinh thần bà con trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày 14/01/2022 Lãnh đạo cùng với Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV QLCT Thuỷ lợi Đắk Lắk phối hợp cùng Ngân hàng Hợp tác xã Đắk Lắk.


Đến thăm hỏi, động viên tinh thần bà con trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Hứa hẹn một năm mới đoàn kết, vững mạnh đối với bà con buôn Hang Ja, huyện Lắk.
TIN TỨC LIÊN QUAN