Tin Tức

Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và người lao động tuyển dụng mới năm 2023


Ngày đăng: 04/08/2023

Chiều ngày 04/08/2023, Công ty tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và người lao động tuyển dụng mới năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt gồm có:

- Đại diện Ban giám đốc: Ông Phạm Văn Thanh - PGĐ Công ty;

- Đại diện lãnh đạo các phòng/ban/ xí nghiệp: ông Đinh Công Thành - TP.TCNS-HC, ông Lê Gia Lâm - PGĐ Ban QLDA, bà Hà Thị Huyền Nhung - PTP. Tài vụ, bà Nguyễn Thị Bằng - PTP. Quản lý nước, ông Thân Thanh Cường - PTP. QLCT&CĐ.

Cùng toàn thể người lao động tuyển dụng mới năm 2023.

Hình 1: Hình ảnh buổi gặp mặt

Thay mặt Ban giám đốc, ông Phạm Văn Thanh - PGĐ công ty trao quyết định cho người lao động tuyển dụng mới.

Hình 2: Hình ảnh trao Quyết định

Hình 3: Hình ảnh trao Quyết định