TIN TỨC

Chi nhánh huyện Krông Bông tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Ngày đăng: 25/09/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Tổ chức Giải bóng đá mini hưởng ứng

Ngày đăng: 12/06/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Ngày hội chuyển đổi số

Ngày đăng: 23/03/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Giải bóng đá mi ni cho nhân viên, công nhân lao động Chi đoàn Lắk

Ngày đăng: 04/07/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Chi đoàn khối văn phòng đã triển khai cuộc vận động

Ngày đăng: 21/06/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk