TIN TỨC

Chi nhánh thủy lợi huyện Ea Kar: Chủ động phòng, chống hạn

Ngày đăng: 07/04/2023
avatar Người đăng: Administrator

Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Ngày đăng: 15/03/2023
avatar Người đăng: Administrator

Tặng hoa các chị em phụ nữ nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày đăng: 08/03/2023
avatar Người đăng: Administrator

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa - Khối thi đua số 8

Ngày đăng: 28/12/2022
avatar Người đăng: Administrator

30 năm hành trình của Công ty Quản lý công trình thủy lợi Đăk Lăk

Ngày đăng: 23/12/2022
avatar Người đăng: Administrator

Gặp mặt chia tay đồng chí Lê Xuân Chung- Quyền giám đốc CN Lắk

Ngày đăng: 30/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 5 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 26/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 6 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 26/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 12/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 3 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 07/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 7 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 08/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 4 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 07/09/2022
avatar Người đăng: Administrator

Đại hội chi bộ 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 29/08/2022
avatar Người đăng: Administrator

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2024

Ngày đăng: 18/02/2022
avatar Người đăng: Administrator

Hội nghị Người lao động năm 2022

Ngày đăng: 25/01/2022
avatar Người đăng: Administrator