TIN TỨC

Tặng hoa các chị em phụ nữ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày đăng: 19/10/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Họp giao ban kết hợp với Lễ công bố và trao Quyết định về Công tác Cán bộ

Ngày đăng: 06/10/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Chi nhánh thủy lợi huyện Ea Kar: Chủ động phòng, chống hạn

Ngày đăng: 07/04/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Ngày đăng: 15/03/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Tặng hoa các chị em phụ nữ nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày đăng: 08/03/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Họp giao ban tháng 03/2023 và kết hợp công bố, trao quyết định công tác cán bộ

Ngày đăng: 06/03/2023
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa - Khối thi đua số 8

Ngày đăng: 28/12/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

30 năm hành trình của Công ty Quản lý công trình thủy lợi Đăk Lăk

Ngày đăng: 23/12/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Tổ chức Chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2022

Ngày đăng: 20/10/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Gặp mặt chia tay đồng chí Lê Xuân Chung- Quyền giám đốc CN Lắk

Ngày đăng: 30/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 5 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 26/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 6 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 26/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 12/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 3 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 07/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 7 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 08/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 4 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 07/09/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk

Đại hội chi bộ 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày đăng: 29/08/2022
avatar Đăng bài: Thuỷ lợi Đắk Lắk