CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẮK LẮK

251 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

TIN MỚI

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Khai thác các công trình thủy lợi nhằm mục đích tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế khác. (Xem chi tiết)

CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Điều lệ (Xem chi tiết)
2. Báo cáo tài chính 2019 (Xem chi tiết)
3. Báo cáo tài chính 2020 (Xem chi tiết)
4. Báo cáo tài chính 2021 (Xem chi tiết)